Sosialisai Sebagai SMK Rujukan

Setelah dilakukan Bintek Sekolah Rujukan di Jakarta, Bapak Kepala Sekolah, Agus Supartono, SH, ST, MM. langsung melakukan sosialisasi kepada semua warga sekolah yaitu Yayasan, guru dan karyawan serta kepada siswa pada suatu pelaksanaan apel pagi. 
SMK Rujukan adalah sebuah SMK dengan kinerja yang bagus, akses luas dan efektif dalam hal pengelolaan institusi. SMK Rujukan ini nantinya akan menjadi sekolah induk (aliansi) bagi 3 atau 4 SMK sejenis yang skalanya lebih kecil yang lokasinya tidak berjauhan di suatu daerah. SMK aliansi tersebut dapat memanfaatkan fasilitas maupun sumber daya yang terdapat di SMK rujukannya. Pada tahun 2014 PSMK menargetkan adanya 300 SMK rujukan sebagai pilot project, dan diharapkan mencapai 1650 SMK pada tahun 2019. 

Pemantapan Budaya Industri dan Sosialisasi Sekolah

 Rujukan


Comments