Agenda Pengajian Bulanan


23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[850].

24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS: Al Israa', 23-24)

QS Lukman 13


13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".Krisis Wibawa orang tua
  1. Karena pernikahan di usia dini
  2. Rendahnya pendidikan orang tua
  3. Orang yang terlalu sibuk mencari dunia sehingga lupa tanggungjawabnya
  4. Lemahnya pengawasan terhadap anak.

Kewajiban kepada Ibu-Bapak yang telah meninggal:
1. Mendoakan
2. Memohon ampunan
3. Melaksanakan janii (wasiat)
4. Meneruskan hubungan silaturasmi
5. Menghormati sahabat mereka

Comments